Home/Projecten Laatste nieuws Activiteiten Kwaliteitskeurmerken Euregio-gebieden Deelnemers Netwerken Antibiotic Stewardship
Sprachauswahl Deutsch
Sprachauswahl Nederlands

 

 

Documenten en informatiemateriaal

Ze behoren tot de deelnemers aan de EurSafety Health-Net project, die toegang tot de documenten opgesteld door het project hebben. Daarnaast kunt u speciale projectgegevens en projectinformatie downloaden. Eerst, selecteer uw lid gebied. Vervolgens zal u worden gevraagd om uw gebruikersnaam en wachtwoord. Zodra u bent ingegaan uw gegevens correct in het login-venster dat in het gebied van uw lid verschijnt.

 

Bildmotiv1 Bildmotiv2 Bildmotiv3 Bildmotiv4 Bildmotiv5
Home | Projecten
Meer informatie

Verslag over de MRSA-typering in de Euregio:

 

 

 

GIS/early warning system

Het EUREGIO MRSA-net GIS en early warning system

In het kader van EUREGIO MRSA-net worden via de verantwoordelijke laboratoria de eerste isolaten, en in enkele gevallen alleen de uitbraakisolaten, door middel van spa-genotypering geanalyseerd. Het gaat daarbij om MRSA uit Duitse en Nederlandse ziekenhuizen en MRSA van patiënten, die in de MRSA-net-Sentinel-praktijken behandeld worden.

De resultaten van de typering zullen worden verzameld op een EUREGIO spa-server waardoor het optreden van de diverse MRSA-spa-varianten op Kreis-/regioniveau bepaald kan worden.

MRSA-net GIS

Hierdoor wordt het mogelijk dat ziekenhuizen hun eigen gegevens in een regionale epidemiologische context plaatsen zodat duidelijk wordt of de eigen locale situatie slechts een weerspiegeling is van de regionale situatie of in het eigen ziekenhuis een accumulatie optreedt.

Systeem voor vroegtijdige waarschuwing / spa-barometer

Er bestaan duizenden verschillende MRSA-varianten. Enkele breiden zich epidemisch uit, andere komen voor aan beide zijden van de grens (t003, t032), sommige overschrijden de grens niet (bijv. t026). Toename van bepaalde spa-typen is een aanwijzing voor epidemische uitbreiding. Daarnaast kan het spa-type als surrogaatmarker worden gebruikt om zeer gevaarlijke (community acquired ca-MRSA) (bijv. t044) of MRSA van dieren te identificeren (bijv. t011, t034, t108, t036, t127).

Het systeem voor vroegtijdige waarschuwing (spa-barometer) berekent het voorkomen van bepaalde spa-types in de EUREGIO. Wanneer bepaalde types vaker optreden dan verwacht, dan geeft de barometer een “rood waarschuwingssignaal”. In dat geval wordt prioriteit gegeven aan de bestrijding van dit type. Daarnaast signaleert het systeem het wanneer een ca-MRSA of een diergerelateerde MRSA voor de eerste keer in de EUREGIO opduikt. Dit biedt de gelegenheid vroegtijdig maatregelen te treffen tegen een ongecontroleerde verspreiding.

Interpretatiehulp bij de spa-barometer

In de spa-barometer zijn de in onderstaande tabel genoemde spa-typen terug te vinden. Deze kunnen in vier grote groepen worden ingedeeld.

  1. De eerste groep bevat de spa-typen in de TOP 30 van de internationale spa-server. Wanneer dit type voorkomt duidt dit op het optreden van een epidemische MRSA-variant, die zich gemakkelijk verspreidt. Hiertoe behoren inmiddels ook de MRSA-varianten die met dieren (vooral varkens) geassocieerd worden (bijv. t011, t034).
  2. Tot de tweede groep behoren de tot nu toe in de literatuur beschreven spa-typen waarvoor is aangetoond dat deze over genen voor PVL-toxine beschikken. Wanneer wordt aangetoond dat dit spa-type voorkomt, dan is dat een aanwijzing dat sprake is van een PVL-positieve community acquired ca-MRSA. Dit dient dan door vervolgtests (PVL etc.) te worden bevestigd. Natuurlijk is deze lijst niet volledig; ca-MRSA kan ook tot andere spa-typen behoren, maar de lijst is een praktisch en eenvoudig hulpmiddel om na te gaan of vaak voorkomende en al bekende ca-MRSA optreedt. t044 is de Europese ca-MRSA.
  3. De derde groep betreft de MRSA spa-typen die vaak in de EUREGIO Twente/Münsterland zijn aangetoond. Wanneer deze typen vaker dan voorheen optreden, dan kan dit erop wijzen dat sprake is van een versterkte regionale uitbreiding. Dit kan ook een uitbreiding over de grens zijn.
  4. Tot de vierde groep behoren de diergerelateerde spa-typen. Hierbij gaat het vooral om MRSA, die wordt geassocieerd met landbouwhuisdieren, paarden en mensen, die met dergelijke dieren in aanraking komen.

Spa typen Commentaar N.B.
(TOP 30 van de registraties op de spa- server) t003, t032, t008, t002, t037, t044, t001, t004, t015, t024, t084, t012, t045,
t091, t127, t437, t067, t041, t019,
t005, t030, t021, t038, t065, t026, t018
t022, t172
Aanwijzing voor epidemische MRSA-varianten, die in de meeste Europese landen zijn aangetoond
Tot nu toe als PVL- positief beschreven spa-typen t044, t019, t131, t376, t639, t237, t1199, t1201, t1206, t1200, t008, t437, t216, t005, t310, t1276, t355, t595, t311, t1277, t450, t019, t021, t318, t1273, t914, t202, t128, t125, t558, t175, t1274, t1272, t186 , t224, t359, t455, t657, t690, t692, t786, t1201, t1234, t1236, t1595, t2526, t2770, t3992, t5562, t6497, t7073, t9645 Potentiële community-acquired ca-MRSA; bevestiging d.m.v. het aantonen van andere virulentiefactoren (bijv. PVL etc.)
Vaak voorkomende spa-typen in de EUREGIO t177, t899, t025, t069, t073, t100, t102, t379, t161, t1770, t1104, t1183, t1214, t1227, t1249, t1282, t1287, t1378, t1451, t1457, t147, t148, t1499, t151, t1606, t161, t177, t1770, t1771, t1780, t1865, t1996, t2011, t2142, t2261, t2346, t2577, t264, t277, t294, t304, t3068, t3069, t3357, t3395, t3449, t3511, t3588, t3816, t362, t362, t3683, t3720, t924, t808, t740, t718, t657, t626, t608, t578, t571, t567, t564, t535, t3958, t487, t379, t422, t481  
Diergerelateerde spa- typen (landbouwhuisdieren) t011, t034, t108, t1451, t2011, t571, t1456, t1250, t1255, t1580, t2970, t2346, t1344, t2576, t2330, t2510
t567, t588, t898, t1197, t1457, t1606, t1793, t2370, t2741, t2582, t2876, t2971, t3075, t3275, t3423, t3933, t3934, t4030, t4208, t4652, t4677, t4715, t4854, t5095, t5210, t5675, t5883, t6015, t6575, t6606, t6867, t7102, t7336, t7822, t8827, t9013, t9266, t9433, t9796, t10686
 
NT Niet te typeren Deze MRSA-varianten behoren tot spa-typen, die niet d.m.v. spa-typering getypeerd kunnen worden. Deze zijn zeldzaam.

 

Disclaimer

De gegevens, die in het GIS/Systeem voor vroegtijdige waarschuwing worden weergegeven, zijn in het kader van de samenwerking tussen de deelnemers aan het EUREGIO MRSA-net gegenereerd. Wij wijzen er met nadruk op dat het hier gegevens betreft die afkomstig zijn van de ziekenhuizen, laboratoria voor microbiologie en het EUREGIO MRSA-net Twente/Münsterland en die worden toegepast om MRSA in de EUREGIO doelgericht te bestrijden.

Dit betekent dat de gegevens uitsluitend gebruikt mogen worden door de leden van EUREGIO MRSA-net Twente/Münsterland. Zij kunnen gebruik maken van deze gegevens ten behoeve van eigen beoordelingen (hygiënecommissie) en voor opleidingsdoeleinden. Gebruik voor wetenschappelijke doeleinden is slechts toegestaan na overleg met de betrokken ziekenhuizen, laboratoria en de coördinatoren van EUREGIO MRSA-net. Via de volgende link kan toegang worden verkregen tot de Euregio-GIS-webserver Verweissysmbol[GIS]