Home/Projecten Laatste nieuws Activiteiten Kwaliteitskeurmerken Euregio-gebieden Deelnemers Netwerken Antibiotic Stewardship
Sprachauswahl Deutsch
Sprachauswahl Nederlands

 

 

Documenten en informatiemateriaal

Ze behoren tot de deelnemers aan de EurSafety Health-Net project, die toegang tot de documenten opgesteld door het project hebben. Daarnaast kunt u speciale projectgegevens en projectinformatie downloaden. Eerst, selecteer uw lid gebied. Vervolgens zal u worden gevraagd om uw gebruikersnaam en wachtwoord. Zodra u bent ingegaan uw gegevens correct in het login-venster dat in het gebied van uw lid verschijnt.

 

Bildmotiv1 Bildmotiv2 Bildmotiv3 Bildmotiv4 Bildmotiv5
Imprint
Meer informatie

Dit veld wordt naar behoefte voorzien van extra informatie (over de gekozen rubriek) of bevat verwijzingen naar contactgegevens, documenten etc.

 

 

 

Colofon

Verantwoordelijkheden en bevoegdheden

Primair verantwoordelijke contactpersonen

Prof. dr. Alexander W. Friedrich

Afdelingshoofd
Medische Microbiologie Universitair Medisch Centrum Groningen
De Brug 2.039, hpc: EB80
Hanzeplein 1, Postbus 30001
NL - 9700 RB Groningen, Nederland

Tel: +31.(0).50.361 3480
E-mail: alex.friedrich[at]umcg.nl

 

Colofon

Deze website is primair bedoeld om informatie beschikbaar te stellen. De site is getest voor de gebruikelijke internetbrowsers (IE,Firefox). Mocht u voor het bekijken van de website gebruik maken van een ander programma, dan hopen wij dat u er begrip voor heeft dat de pagina’s niet optimaal worden weergegeven. Voor een optimale weergave dient de grafische resolutie op tenminste 1024 x 768 pixels te zijn ingesteld. Bij problemen, vragen, tips, suggesties of kritiek verzoeken wij u per e-mail contact op te nemen via webmaster[at]eursafety.eu.

De inhoud van deze internetpagina’s is met de grootst mogelijk zorg samengeteld. Wij kunnen echter niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de inhoud. Als aanbieder van diensten zij wij volgens 7 lid1 TMG algemeen wettelijk verantwoordelijk voor eigen inhoud op deze pagina’s. Volgens §§ 8 t/m 10 TMG zijn wij als aanbieder van diensten echter niet verplicht overgedragen of opgeslagen informatie van derden te controleren dan wel te onderzoeken of er omstandigheden zijn die wijzen op activiteiten die in strijd zijn met de wet. Verplichtingen tot verwijdering of blokkade van het gebruik van informatie volgens algemene wetgeving worden hierdoor niet beïnvloed. Aansprakelijkstelling op dit punt is echter pas mogelijk vanaf het moment dat kennis van een concrete wetsovertreding is ontstaan. Mocht duidelijk worden dat zich wetsovertredingen van dien aard hebben voorgedaan, dan zullen wij de betreffende inhoud onmiddellijk verwijderen.

Deze website is samengesteld voor

het project EurSafety Health-net
contact (zie boven)

Design en realisatie | Webmaster

Cyrus Tahbasian
Communicatiedesigner
IDEART-Agentur - Design for communication
E-Mail: info[at]ideart-agentur.de
Web: http://www.ideart-agentur.de

Woordmerken en pictogrammen: Büro Büning, Münster
Web: http://www.buero-buening.de

 

Gegevensbescherming en auteursrecht

De op de homepage van Eursafety.eu geplaatste inhoud is eigendom van het project EurSafety Health-net (hieronder “auteur” genoemd) of van de personen van wie de publicatie afkomstig is. Ieder vorm van gebruik en doorgifte van de inhoud door derden is in principe verboden. Onbeperkt gebruik van de inhoud is slechts toegestaan met toestemming van de betreffende eigenaar en onder bronvermelding.

In de regel kan deze website worden gebruikt zonder vermelding van persoonsgerelateerde gegevens. Mochten op onze pagina’s persoonsgerelateerde gegevens (bijv. naam, adres of e-mailadres) worden verzameld, dan geschiedt dit, voor zover mogelijk, steeds op basis van vrijwilligheid. Deze gegevens worden zonder uw uitdrukkelijke toestemming niet aan derden doorgegeven. Wij wijzen erop dat bij gegevensoverdracht via internet (bijv. bij communicatie per e-mail) tekortkomingen in de beveiliging kunnen optreden. Een volledige bescherming van de gegevens tegen derden is niet mogelijk. Gebruik van de in het kader van de verplichting tot vermelding van colofongegevens gepubliceerde contactgegevens door derden voor het toezenden van niet uitdrukkelijk aangevraagd reclame- en/of informatiemateriaal wordt hierbij uitdrukkelijk afgewezen. De verantwoordelijken voor deze pagina’s houden zich uitdrukkelijk het recht voor juridische stappen te ondernemen in geval van ongewenste toezending van reclamemateriaal, onder meer in de vorm van spam-mail.

Alle eventueel door derden beschermde beeld- en handelsmerken, die op de homepage van Eursafety.eu worden genoemd, vallen zonder beperkingen onder de bepalingen van het van kracht zijnde merkenrecht en de eigendomsrechten van de hiervoor geregistreerde bezitters. Het feit dat het beeld- of handelsmerk wordt vermeld betekent niet dat het beeld- of handelsmerk niet door een derde is beschermd! Voor zover de inhoud van deze pagina niet door de verantwoordelijken is opgesteld is rekening gehouden met de auteursrechten van derden. Inhoud van derden is daarbij als zodanig gekenschetst. Mocht u desondanks een overtreding van het auteursrecht opvallen, dan verzoeken wij u ons hierop te wijzen. Wanneer ons een auteursrechtelijke overtreding bekend wordt, dan zullen wij de betreffende inhoud onmiddellijk verwijderen.

Het copyright op het logo van Eursafety Health-net en gepubliceerde, door de auteur zelf vervaardigde objecten en foto’s, rust uitsluitend bij de auteur van de pagina’s. Vermenigvuldiging of gebruik van dergelijke afbeeldingen, foto’s, logo’s, geluidsdocumenten, video’s en teksten in andere elektronische of gedrukte publicaties is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke toestemming van de auteur.

 

Verklaring betreffende de internetpagina´s waarnaar met een link wordt verwezen

Het Landgericht Hamburg heeft met zijn oordeel van 12 mei 1998 besloten dat men door het plaatsen van een link eventueel mede verantwoordelijk is voor de inhoud van de pagina waarnaar via de link wordt verwezen. Dit kan slechts worden uitgesloten indien men zich uitdrukkelijk van deze inhoud distantieert. Wij hebben op onze website links naar andere internetpagina´s geplaatst zonder dat wij invloed op de inhoud van deze internetpagina´s hebben. Daardoor kunnen wij ook niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van deze externe pagina´s. Voor de inhoud van de pagina´s, waarnaar via een link wordt verwezen, is altijd de betreffende aanbieder of exploitant van de pagina´s verantwoordelijk. De pagina´s, waarnaar via een link wordt verwijzen, zijn op het moment van plaatsing van de link op mogelijke wetsovertredingen gecontroleerd. Wij hebben niet vast kunnen stellen dat op het moment van plaatsing van de link de pagina´s een inhoud bevatten, die in strijd is met de wet. Van ons kan echter niet worden verwacht dat wij de inhoud van de pagina´s, waarnaar via een link wordt verwezen, voortdurend aan een inhoudelijke controle onderwerpen zonder dat concrete aanwijzing bestaan dat sprake is van wetsovertreding. Zodra mocht blijken, dat van wetsovertreding sprake is, dan zullen wij de betreffende links onmiddellijk verwijderen. Voor al deze links geldt: wij verklaren met nadruk dat wij geen enkele invloed hebben op de vormgeving en de inhoud van de pagina’s, waarnaar via een link wordt verwezen. Daarom distantiëren wij ons uitdrukkelijk van de inhoud van alle internetpagina’s waarnaar via een link op deze homepage wordt verwezen en maken de inhoud van deze pagina’s ons niet eigen. Deze verklaring geldt voor al links, die op deze (onze) website zijn geplaatst.