Home/Projecten Laatste nieuws Activiteiten Kwaliteitskeurmerken Euregio-gebieden Deelnemers Netwerken Antibiotic Stewardship
Sprachauswahl Deutsch
Sprachauswahl Nederlands

 

 

Documenten en informatiemateriaal

Ze behoren tot de deelnemers aan de EurSafety Health-Net project, die toegang tot de documenten opgesteld door het project hebben. Daarnaast kunt u speciale projectgegevens en projectinformatie downloaden. Eerst, selecteer uw lid gebied. Vervolgens zal u worden gevraagd om uw gebruikersnaam en wachtwoord. Zodra u bent ingegaan uw gegevens correct in het login-venster dat in het gebied van uw lid verschijnt.

 

Bildmotiv1 Bildmotiv2 Bildmotiv3 Bildmotiv4 Bildmotiv5
Netwerken
Meer informatie

 

Regionale netzwerkvorming

Netwerken

Regionale netwerkvorming als oplossingsstrategie (search & follow)

Bij de vorming van het eerste regionale netwerk in het kader van EUREGIO MRSA-net is ervoor gezorgd dat binationaal zo veel mogelijk actoren uit de zorgsector, die iedere dag met MRSA te maken hebben, bij het netwerk zijn betrokken, bijv:

 • ziekenhuizen
 • revalidatiecentra
 • artsenpraktijken
 • laboratoria
 • GGD’s
 • instellingen voor ouderen- en pleegzorg
 • verzekeraars

De Universiteit Twente heeft in dit verband een vergelijking gemaakt tussen de in Duitsland en Nederland geldende de MRSA-hygiënerichtlijnen. Om te waarborgen dat medewerkers in de gezondheidszorg deze richtlijnen ook in praktijk kunnen brengen is ervoor gezorgd dat deze richtlijnen voor iedereen beschikbaar, begrijpelijk en praktisch uitvoerbaar zijnVerweissymbol[FAQ-Databank].

De belangrijkste randvoorwaarde voor de uitvoering van preventiestrategieën tegen MRSA in alle regio’s is intensieve bijscholing van het personeel en goede voorlichting aan het publiek.

In de eerste drie jaren van het project hebben daarom meer dan 200 bijscholings- en informatiebijeenkomsten plaatsgevonden. Door middel van beurspresentaties, informatiebrochures en persberichten is de aandacht van regionale pers op dit thema gevestigd. Regelmatig zijn persberichten Verweissymbol[Persspiegel] over het verloop van het project en de succesvolle deelname door ziekenhuizen uitgegeven, die voor de activiteiten een extra stimulans vormden.
Vooral de grensoverschrijdende aanpak en de kans om de prevalentie van MRSA in de regio te verlagen hebben het draagvlak voor de noodzakelijke hygiënemaatregelen bevorderd. Hierbij stond voorop dat actieve voorlichting kan leiden tot meer aandacht voor preventie van infectieziekten in algemene zin.

Gebleken is dat het voor groot belang is de maatregelen niet uitsluitend op ziekenhuizen te concentreren. Een MRSA-patiënt moet aanvankelijk in het ziekenhuis worden behandeld, maar heeft na ontslag verdere zorg nodig, bijv. van een artsenpraktijk of pleegzorginstelling of eventueel is zelfs een nieuwe ziekenhuisopname noodzakelijk (“MRSA-kringloop”). Het bleek essentieel te zijn dat de behandeling van factoren, die het MRSA-vrij maken in de weg staan (bijv. chronische wonden), na ontslag consequent wordt voortgezet. Om te voorkomen dat bij een volgend ziekenhuisverblijf besmetting plaatsvindt, moet er daarbij voortdurend rekening mee worden gehouden dat de patiënt de status van MRSA-geïnfecteerde heeft.

De belangrijkste voorwaarde voor een geslaagde strategie, die over de grenzen van de afzonderlijke instellingen en de landsgrenzen reikt, is een consequent uitgevoerd plan waarin alle partners in het zorgproces voor de patiënt zijn betrokken (regionaal MRSA-netwerk).

De doelgerichte zoektocht naar dragers in het ziekenhuis en voortzetting van zorg voor de patiënt in aangepaste vorm in de gehele zorgketen mag worden beschouwd als de Duitse versie van de in Nederland toegepaste strategie, die kan worden samengevat onder de term “search & follow”.

Het onderwerp antibioticaresistente ziekteverwekkers staat in heel Europa hoog op de agenda van de voor gezondheidszorg verantwoordelijke beleidsdragers. Ieder jaar vindt op 18 november op initiatief van het Europese bureau voor infectieziektenbestrijding (European Centre for Disease Prevention and Control – ECDC) de “Europese antibioticadag” plaats. Tijdens deze bijeenkomst wordt steeds weer gewezen op het belang van het behoud van de effectiviteit van antibiotica door middel van preventie van resistentie tegen antibiotica. In de EU-lidstaten vinden hiertoe activiteiten plaats, bedoeld om de aandacht van publiek en media te vestigen op het onderwerp resistentie tegen antibiotica. In Duitsland wordt in het kader van de Deutsche Antibiotika-Resistenzstrategie (DART-Strategie) van het Bundesministerium für Gesundheit aangedrongen op de vorming van regionale netwerken. Het Robert-Koch-Institut heeft vanaf dat moment grote inspanningen gepleegd om dergelijke regionale netwerken te laten ontstaan (zie tabel). Hiertoe hebben in het bijzonder bijgedragen:

 • bijeenkomsten van deskundigen over het thema MRSA,
 • bijeenkomsten van netwerkcoördinatoren,
 • publicaties in het Epidemiologisches Bulletin
 • doorgeven van nuttige informatie op de website van het RKI.

Intussen is in Duitsland een groot aantal regionale netwerken, die zich met de problematiek van multiresistente ziekteverwekkers c.q. MRSA bezig houden, ontstaan.

 

Regionale MRSA-|multiresistentienetwerken in Duitsland en Nederland *)

*) Op dit moment worden overal in Duitsland multiresistentie-|MRSA-netwerken gevormd zodat deze lijst slechts een indicatie geeft en niet pretendeert volledig te zijn.

Bundesland Baden-WürttembergNetwerk multiresistente ziekteverwekkers Baden-Württemberg
Coördinator: mevr. Dr. Doris Reick

Het netwerk multiresistente ziekteverwekkers Baden-Württemberg bestaat uit decentrale regionale netwerken, die worden gevormd door vertegenwoordigers uit de zorg van de Landkreise. Een interdisciplinaire werkgroep, die bij het Landesgesundheitsamt Baden-Württemberg is opgericht, ondersteunt de regionale netwerken. In deze werkgroep hebben vertegenwoordigers van de instituten voor hygiëne van de vier universiteiten, de AOK Baden- Württemberg namens de wettelijke zorgverzekering, de welzijnsorganisaties, de Kassenärztliche Vereinigung, de Landesärztekammer en de publieke gezondheidsdienst (ÖGD) zitting.

Om het doel van het netwerk, bestrijding van de verdere verspreiding van multiresistente ziekteverwekkers, te bereiken zijn in de volgende Landkreise regionale netwerken opgericht:

Informatie over het project is hier te vinden: www.gesundheitsamt-bw.de

Bundesland Rheinland-PfalzEurSafety Health-Net EMR
Coördinator: Dr. Jürgen Rissland

Informatie over het project is hier te vinden: www.euprevent.eu

 

Bundesland SaarlandMRSAar-Netz
Coördinator: Prof. Dr. Mathias Herrmann

Het hoofddoel van het initiatief om het MRSAarNetzwerk op te richten is een betere toepassing en waarborging van MRSA-preventie en controlestrategieën in het Saarland door middel van uitwisseling van kennis en technologieën tussen de actoren binnen het gezondheidssysteem van het Saarland. […]

Informatie over het project is hier te vinden:Verweissymbol[www.mrsaar.net]

Bundesland BayernLARE (Landes-Arbeitsgemeinschaft-Multi-Resistente-Erreger)
Coördinator: mevr. Prof. Dr. Caroline Herr

Informatie over het project is hier te vinden: www.lgl.bayern.de

Informatie over het project is hier te vinden: www.mrsa-unterfranken.de

 

Bundesland Nordrhein-WestfalenEurSafety Health-Net und EUREGIO MRSA-Net
Coördinator: Prof. Dr. Alexander W. Friedrich

SafeGuard MRSA VetMed-net
Coördinator: Dr. Robin Köck

EurSafety Health-Net EMR
Coördinator: Dr. K.-H. Feldhoff

MRE-Netzwerk Nordwest
Coördinatoren: Dr. Inka Daniels-Haardt, Dr. Schmeer (Steinfurt), Prof. Dr. Karsten Becker (Münster), Dr. Grabe (Siegen/Wittgenstein), Dr. Docks-Reinken (Hamm), Prof. Dr. Hornberg (Bielefeld), Dr. Düsterhaus (Dortmund), Dr. Adam (Olpe), Dr. Heyer (Bonn), Prof. Dr. Popp (Essen), Dr. Lemm (Bochum)

Informatie over het project is hier te vinden: www.mre-net.org

Regionale Offensive gegen Resistente Erreger (ROGER)
Coördinator: Dr. J. Eichenberg

Informatie over het project is hier te vinden: –

MRSA-Netzwerk Gelsenkirchen („Gemeinsam gegen MRSA“)
Coördinator: Siegfried Plattner

Informatie over het project is hier te vinden: www.stadt.gelsenkirchen.de

MRSA-Netzwerk Siegen-Wittgenstein
Coördinator: Dr. Robert Buckhard

Informatie over het project is hier te vinden: www.siegen-wittgenstein.de

MRE-Netzwerk OWL
Coördinator: Prof. Dr. Claudia Hornberg

Informatie over het project is hier te vinden: www.mre-owl.net

MRE-net Märkischer Kreis (MK)
Coördinator: Herr Sauer

Informatie over het project is hier te vinden: www.maerkischer-kreis.de

MRSA-Netzwerk Hagen
Coördinator: mevr. Dr. Claudia Sommer

Informatie over het project is hier te vinden: www.hagen.de/web/de/webseiten/53/53_06/53-06.html

Informatie over het project is hier te vinden: Verweissymbol[www.lzg.gc.nrw.de]

 

Bundesland HessenMRE-Netzwerk Main-Rhein
Coördinator: mevr. Dr. Ursel Heudorf

Informatie over het project is hier te vinden: www.mre-rhein-main.de

Netzwerk Mittelhessen
Coördinator: Dr. Jörg Bremer

Netzwerk Nordhessen
Coördinator: Dr. Markus Schimmelpfennig

 

Bundesland BremenMRSA-Netzwerk Land Bremen
Coördinator: Matthias Christelsohn

De webpagina's zijn nog onder constructie!

 

Bundesland HamburgNetzwerk Hamburg
Coördinator: mevr. Dr. Kirsten Bollongino

De webpagina's zijn nog onder constructie!

 

Bundesland BerlinMRSA-Netzwerk Marzahn-Hellersdorf
Coördinatoren: Dr. Sina Bärwolf, Dipl. med. Gudrun Stange

Informatie over het project is hier te vinden:
www.berlin.de/ba-marzahn-hellersdorf/verwaltung/gesundheit/mrsa_index.html

Bundesland NiedersachenEursafety Health-Net Ems-Dollart-Region
Coördinator: Dr. Matthias Pulz

MRSA-Netzwerk Osnabrück
Coördinator: Dr. Gerhard Bojara

Informatie over het project is hier te vinden:
Arrow[www.mrsa-netzwerke.niedersachen.de]

MRSA-PLUS Netzwerk Hannover
Fachbereich Gesundheit Region Hannover • Weinstr. 2 • 30171 Hannover
E-Mail: mrsa-plus.netzwerk@region-hannover.de • Telefon: +49 511 616-42584

Weitere Informationen unter: Arrow[MRSA-PLUS-Netzwerk-der-Region-Hannover]

Hygiene-Netzwerk Südostniedersachen
Coördinator: mevr. Dr. Sabine Pfingsten-Würzburg

 

Bundesland Schleswig-HolsteinNetzwerk Schleswig
Coördinator: mevr. Jutta Korte

Informatie over het project is hier te vinden: www.schleswig-flensburg.de

Netzwerk Plön
Coördinator: mevr. Dr. Annegret Krenz-Weinreich

MRSA-Netzwerke
Coördinator: Dr. Martin Wunderlich

Informatie over het project is hier te vinden: Arrow[www.mrsaplus.de]

Bundesland BrandenburgNetzwerke in 7 Landkreisen
Coördinator: mevr. Dr. Margret Seewald

Netzwerk Süd-Brandenburg (BRAND)
Coördinator: mevr. Prof. Dr. Petra Gastmeier

De webpagina's zijn nog onder constructie!

 

Provincies OvenijsselEursafety Health-Net Euregio Gronau-Enschede
Coördinator: Dr. Ron Hendrix

 

Provincies GroningenEursafety Health-Net Ems-Dollart-Region
Coördinator: Prof. Dr. Alexander Friedrich

 

Provincies GelderlandEursafety Health-Net Euregio Rhein-Waal
Coördinator: Prof. Dr. Andreas Voss

 

Provincies LimburgEursafety Health-Net Euregio Maas-Rjin
Coördinator: Dr. Karl-Heinz Feldhoff

Informatie over het project in de Euregio Maas-Rijn is hier te vinden: Arrow[www.euprevent.eu].

 

Landkarte von Deutschland und der Niederlande mit eingezeichneten Bundesländern bzw. Provinzen Bundesland Baden-Württemberg Bundesland Bayern Bundesland Brandenburg Bundesland Niedersachen Bundeland Saarland Bundesland Nordrhein-Westfalen Hamburg Berlin Bundesland Hessen Bundeland Rheinland-Pfalz Bremen Bundesland Schleswig-Holstein Provincies Groningen Provincies Gelderland Provincies Ovenijssel Provincies Limburg

Voor meer gedetailleerde informatie, klikt u op de individuele staten of provincies van een kaart.

Afbeelding: De Bondsrepubliek Duitsland met de deelstaten en Nederland met de provincies waarin inmiddels regionale MRSA-|multiresistentienetwerken bestaan.