Home/Projecten Laatste nieuws Activiteiten Kwaliteitskeurmerken Euregio-gebieden Deelnemers Netwerken Antibiotic Stewardship
Sprachauswahl Deutsch
Sprachauswahl Nederlands

 

 

Documenten en informatiemateriaal

Ze behoren tot de deelnemers aan de EurSafety Health-Net project, die toegang tot de documenten opgesteld door het project hebben. Daarnaast kunt u speciale projectgegevens en projectinformatie downloaden. Eerst, selecteer uw lid gebied. Vervolgens zal u worden gevraagd om uw gebruikersnaam en wachtwoord. Zodra u bent ingegaan uw gegevens correct in het login-venster dat in het gebied van uw lid verschijnt.

 

Bildmotiv1 Bildmotiv2 Bildmotiv3 Bildmotiv4
Home | Projecten
Meer informatie
Beschrijving van het project
Coördinatoren & Partners

 

Informationsmaterial für Landwirte
  • Informationsblatt: MRSA in der Nutztierhaltung

» Download Dokument

  • Merkblatt: Empfehlungen zum Schutz vor der Übertragung von MRSA für Landwirte

» Download Dokument

 

Deutschland

Bundesinstitut für Risikobewertung

Methicillin-resistente Staphylococcus aureus (kurz MRSA genannt) sind Keime, die gegen bestimmte Antibiotika resistent sind und beim Menschen u. a. Wundinfektionen und Entzündungen der Atemwege hervorrufen können. Bisher trat der Keim vor allem in Krankenhäusern auf, wo er von Mensch zu Mensch übertragen wird. In den vergangenen Jahren wurden vermehrt Fälle von Infektionen registriert, die sich Menschen außerhalb von Krankenhäusern zugezogen haben. Gleichzeitig zeichnete sich ab, dass MRSA auch bei Tieren auftreten kann, und zwar vermehrt bei Schweinen. Das Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR) hat Fragen und Antworten zu MRSA und den möglichen Infektionsquellen für den Menschen zusammengestellt. […]

» Verweis öffnen

Niederlande

Voedsel en Waren Autoriteit –
Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV)

NT-MRSA is found in several animal species ('animal acquired'). Research by the VWA and RIVM showed that in 2006, 40% of Dutch pigs were carriers of the ”non-typable” variant (NT-MRSA). Subsequently, in 2007, pig and veal farmers in the Netherlands proved to have a higher than average risk of carrying this non-typable livestock farming variant of MRSA. The non-typable variant of MRSA has also been found in pigs in Denmark. […]

» Open Link

 

 

Het project SafeGuard MRSA VetMed-Net

Projectinhoud en achtergrond

Mensen, dieren en ziekteverwekkers kennen geen grenzen

Naast menselijke dragers zijn in de afgelopen de veterinaire sector en de landbouw (bijv. paarden, varkens, runderen) als nieuw besmettingsreservoir onder de aandacht van de MRSA-epidemiologie gekomen. Meer specifiek: uit gegevens uit Nederland en van de Landwirtschaftskammer NRW is gebleken dat op tot wel 60% van de onderzochte bedrijven bij gezonde varkens MRSA kan worden aangetoond. Anderzijds zijn tot 23% van de boeren en tot 10% van de onderzochte dierenartsen met MRSA gekoloniseerd, overigens zonder dat zij ziekteverschijnselen vertonen. Hieruit resulteren nieuwe vragen over de MRSA-epidemiologie en de preventiestrategieën die ontwikkeld moeten worden om de MRSA-problematiek bij dier en mens tot een oplossing te brengen. Hierbij is vooral het volgende van belang

  • rationele toepassing van antibiotica bij mens en dier,
  • aanpassing van de omstandigheden waaronder de dieren gehuisvest worden,
  • beschermende maatregelen om het contact tussen mensen en ziekteverwekkers te beperken en
  • juiste omgang met dragers van la-MRSA in zorginstellingen.

In dit licht dient het actuele advies van de commissie KRINKO (Epidemiologisches Bulletin 42 / 2008), waarin op een MRSA-screening van alle personen, die (beroepsmatig) contact met landbouwhuisdieren hebben, wordt aangedrongen, te worden beschouwd.

De directe meerwaarde van de grensoverschrijdende samenwerking voor patiënten, consumenten en de agrarische sector is gelegen in het feit dat Nederlandse microbiologen de problematiek van MRSA in de landbouw voor het eerst hebben ontdekt, terwijl aan Duitse zijde al jarenlang de euregionale MRSA-preventie bij de mens in het kader van MRSA-net Twente/Münsterland intensief wordt bevorderd. Humaan geneeskundigen en veterinaire wetenschappers uit het grensgebied van Nederland, Nordrhein-Westfalen en Niedersachsen werken daartoe binnen het Euregio-project SafeGuard MRSA VetMed-net samen.

De genoemde projecten worden financieel mogelijk gemaakt met subsidie van de Europese Unie in het kader van het Communautaire Initiatief INTERREG IV A uit middelen van het Europese structuurfonds voor regionale ontwikkeling alsmede van de Duitse deelstaten Nordhrein-Westfalen en Niedersachsen, de Nederlandse staat en de provincies Overijssel, Gelderland en Limburg. Intussen hebben zich in een groot aantal andere Duitse regio’s actieve regionale MRE/MRSA-netwerken gevormd. Deze activiteiten worden mede door het Bundesministerium für Gesundheit gesubsidieerd, maar zijn vooral mogelijk door de uitwisseling van ervaringen tussen de moderatoren van de regionale netwerken op het gebied van MRSA/MRE bij het Robert-Koch-Institut.

Partner des Projektes SafeGuard MRSA VetMed-net

 

Euregionale meerwaarde van het project

Omdat dieren en levensmiddelen over de grens worden getransporteerd, moet rekening worden gehouden met een snelle uitbreiding van MRSA in de veestapels. Dit leidt tot het ontstaan van nieuwe besmettingsroutes voor epidemische verspreiding van de ziekteverwekker aan beide zijden van de grens, die tot nu toe in de hand gehouden kon worden doordat de grensoverschrijdende uitwisseling van patiënten nog beperkt in omvang was. Bovendien ontstaat hierdoor de mogelijkheid van zoönotische overdracht van de ziekteverwekker van dier naar mens. De potentiële en in brede lagen van de bevolking bekende gezondheidsdreiging voor de mens, die van ziekenhuisgerelateerde en community-acquired MRSA uitgaat, bergt bovendien het gevaar in zich dat levensmiddelen van dierlijke herkomst als infectiebron gestigmatiseerd worden. De vorming van een fijnmazig controlesysteem en subtypering van alle MRSA aan beide zijden van de grens maakt het mogelijk onderscheid te maken tussen MRSA van voornamelijk dierlijke of menselijke herkomst. Via dit werkpakket kan een belangrijke bijdrage worden geleverd aan een gedifferentieerd inzicht in epizoötische en epidemiologische aspecten. Dit draagt duidelijk bij aan een betere bescherming van consumenten aan beide zijden van de grens en aan het voorkomen van bedreigingen voor onze economische activiteiten. In het kader van dit werkpakket zal volgens plan worden samengewerkt tussen humaan geneeskundigen en veterinaire wetenschappers langs de gehele Duits-Nederlandse grens.