Home/Projecten Laatste nieuws Activiteiten Kwaliteitskeurmerken Euregio gebieden Deelnemers Netwerken Antibiotic Stewardship
Sprachauswahl Deutsch
Sprachauswahl Nederlands

 

 

Documenten en informatiemateriaal

Ze behoren tot de deelnemers aan de EurSafety Health-Net project, die toegang tot de documenten opgesteld door het project hebben. Daarnaast kunt u speciale projectgegevens en projectinformatie downloaden. Eerst, selecteer uw lid gebied. Vervolgens zal u worden gevraagd om uw gebruikersnaam en wachtwoord. Zodra u bent ingegaan uw gegevens correct in het login-venster dat in het gebied van uw lid verschijnt.

 

In 2012 EurSafety Health-net was awarded with the first price of the Landesinitiative "Gesundes Land Nordrhein-Westfalen" for its innovatively handling of "prevention of nosocomial Infections." Learn more about EurSafety Health-net:

Choose your language:
VerweissymbolDeutsche Version
VerweissymbolNederlandse versie
VerweissymbolEnglish version

 

Bildmotiv1 Bildmotiv2 Bildmotiv3 Bildmotiv4 Bildmotiv5
Home | Projecten
Film about the EurSafety Health-Net project
Meer informatie

 

 

 

Een drielandenpunt

Grenzstein zwischen Niederlande und Deutschland

De op 1 augustus 1659 geplaatste grenssteen bij het Drieland (gp862 alias gp001, nabij Overdinkel), markeert tot op de dag van vandaag de Nederlands-Duitse grens en is een historisch drielandenpunt tussen Nederland, het Graafschap Benthem en het voormalige Prinsbisdom Munster. Thans is het nog steeds een „drielandenpunt”, maar nu tussen Nederland en de Duitse bondslanden Nedersaksen en Noordrijn-Westfalen.

In de tekst die ter informatie bij de grenssteen is geplaatst, wordt vermeld dat de grenssteen van 1,08 m vervaardigd is uit bentheimersteen, en is voorzien van de wapenschilden van de vorstendommen uit de zeventiende eeuw. Hij zou herinneren aan de tijd dat religieuze conflicten en allianties de regio grensoverschrijdend beïnvloedden. Het latere jaartal 1824 herinnert aan het Verdrag van Meppen, tussen Nederland en het toenmalige Koninkrijk Hannover. Tegenwoordig staat deze grenssteen symbool voor het „overwinnen” van grenzen in een verenigd Europa.
De oorspronkelijke steen bevindt zich op gezichtsafstand achter de vangrail aan de Gildehauser Straße (in de buurt van de Drielandweg).

Naar de tekst op het informatiepaneel bij de grenssteen bij het Drieland

 

Welkom op het Informatieportaal
de projecten EurSafety-Health-Net en MRSA-Net

Euregionaal Netwerk voor Patiëntveiligheid en Bescherming tegen infecties

Prof. Dr. Alexander W. Friedrich - ProjektkoordinatorZiekteverwekkers kennen geen grenzen en dit moet daarom ook gelden voor de bescherming tegen infecties. Om deze reden is het initiatief genomen voor het majeure INTERREG IV A-project “EurSafety Health-net – Euregionaal netwerk voor patiëntveiligheid en bescherming tegen infecties”, dat op de huidige website en als een gedrukte versie in de Verweissymbolbrochure wordt gepresenteerd.

Al vele jaren voel ik mij sterk betrokken bij de thema’s patiëntveiligheid en bescherming tegen infecties. Nadat uit onderzoek aan het eind van de jaren 90 was gebleken dat de prevalentie van MRSA in landen als Nederland en Denemarken tot wel 20 maal lager was dan in Duitsland stond voor mij vast dat in een Europa van de toekomst samenwerking met deze landen essentieel was om een harmonisering van de kwaliteit van de zorg te bereiken. Dit vormt één van de pijlers onder de grensoverschrijdende patiëntenzorg. Een eerste preventienetwerk (EUREGIO MRSA-net) werd in 2005 gevormd in de regio Twente-Münsterland. In 2009 klonk het startschot voor het huidige project EurSafety Healthnet. Behalve om verspreiding van de succesvolle ervaringen over het gehele Nederlands-Duitse grensgebied, gaat het in dit project vooral om het genereren van grensoverschrijdende kennis en om het bevorderen van communicatie, voorlichting en bijscholing op het gebied van infectiepreventie. Dit is van groot belang omdat naast MRSA ook andere veroorzakers van infecties als ESBL, VRE, maar ook norovirussen, hepatitis E of EHEC een steeds belangrijkere rol spelen.

Gebleken is dat de basisvoorwaarde voor een succesvolle bescherming tegen infecties wordt gevormd door consequente samenwerking tussen alle partijen die een bijdrage leveren aan de zorg voor patiënten, en wel een samenwerking die uitstijgt boven de afzonderlijke instellingen en landen. Alleen op deze manier is het mogelijk de verspreiding van infectieziekten op een effectieve manier te bestrijden. Individuele instellingen of sectoren in de zorg zullen er niet in hun eentje in slagen deze problematiek het hoofd te bieden. Netwerkvorming is dan ook onontkoombaar. De groeiende mobiliteit van mensen in Europa, en daarmee ook van patiënten en medisch personeel, maakt ook de vorming van grensoverschrijdende netwerken tot een dringende noodzaak.

EurSafety Health-net is een grens-, instellings- en sectoroverstijgend netwerk zoals hier bedoeld. Hoofddoel van dit netwerk is grotere patiëntveiligheid en betere bescherming tegen infecties. De sleutel tot succes ligt hierbij in het voortdurend overschrijden van grenzen. Grenzen tussen landen, deelstaten, provincies, instanties, sectoren en uiteindelijk ook tussen beroepsgroepen.

Alle coördinatoren, partners en deelnemers binnen EurSafety Health-net leveren een waardevolle bijdrage aan de succesvolle ontwikkeling van het project. Door de intensieve, alle grenzen overschrijdende samenwerking wordt de patiëntveiligheid in de grensregio structureel versterkt en wordt een bijdrage geleverd aan verbetering van de kwaliteit van de gezondheidszorg, die als voorbeeld dient voor andere regio’s in Europa. Met dit gezamenlijke doel voor ogen bouwen wij mee aan de toekomst van Europa.

Wij zien ernaar uit met u te mogen samenwerken!
Prof. dr. Alex W. Friedrich